Toimi näin, kun koiran haukunta häiritsee

Haukkuvista koirista tehdään paljon eläinsuojeluilmoituksia. Tavallisesti kyse on järjestyshäiriöstä, joka tulisi pyrkiä sopimaan itse yhdessä koiran omistajan tai taloyhtiön kanssa.
Järjestyslain rikkomuksesta voi tarvittaessa ilmoittaa myös poliisille.

Eläinsuojeluilmoitus kannattaa tehdä, jos epäilee, että häiritsevä haukunta on seurausta koiran hyvinvoinnin laiminlyömisestä tavalla tai toisella.

Koira haukkuu/ääntelee:
– häiritsevästi
– pitkäkestoisesti
– toistuvasti
– kuin sillä olisi hätä.
Ongelma jatkuu. Epäilet lisäksi
jotain seuraavista:
– Koira on hylätty.
– Koira on liian pitkiä aikoja yksin.
– Koiraa ei ulkoiluteta säännöllisesti.
– Koira ei saa tarpeeksi liikuntaa.
– Koiran hoitoa on jollakin muulla tapaa laiminlyöty.
Nuoli alas Nuoli alas Nuoli alas
Ilmoita koiran omistajalle, sillä hän ei välttämättä tiedä asiasta. Pyri sopimaan asia koiran omistajan kanssa. Ilmoita isännöitsijälle.
Tee muistiinpanoja koiran häiritsevän haukunnan
– ajankohdista (päivämäärät, vuorokauden- ja kellonajat)
– kestosta (yksittäinen haukku, haukkusarja, katkeamaton haukunta).
Tiedot auttavat ongelman hahmottamisessa.
Tee eläinsuojeluilmoitus asuinpaikkakuntasi valvontaeläinlääkärille.
Nuoli ylos
Koira haukkuu öiseen aikaan.
Nuoli alas
Sey Ilmoita harkintasi mukaan myös poliisille, jos haukunta häiritsee kotirauhaasi toistuvasti tai jatkuvasti. Kysy neuvoa vapaaehtoiselta eläinsuojeluneuvojalta
sey.fi/elainsuojeluneuvojat